Mulan: Mushu's Rocket Rush


Description: Launch Mushu as far as possible!
Play online Mulan: Mushu's Rocket Rush game